BIZNIS KOUČING A KONZULTÁCIE PRE PODNIKATEĽOV

TRI NAJČASTEJŠIE DÔVODY PREČO FIRMY PRESTANÚ NAPREDOVAŤ

CIELE

Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné 90-dňové ciele.

PROCESY

Neefektívny spôsob práce, zastaralé systémy a nízky dôraz na ich zlepšovanie. 

FIREMNÁ KULTÚRA

Firemná kultúra bez individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce.

#1 Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné 90-dňové ciele 

Každý podnikateľ, ktorého poznám, mal na začiatku sen. Sen o svojej firme, alebo o tom, ako sa vďaka podnikaniu zmení jeho alebo jej život. Vďaka tomuto snu dokázal nabrať odvahu, niekedy sa aj postaviť rodine, a začal budovať svoju firmu. Tento sen bol zároveň aj akýmsi hnacím motorom, najmä v období, keď nie všetko v podnikaní išlo ľahko. Časom sa tento sen pretransformoval na víziu, ktorá s rastom firmy rástla tiež.

Doba sa mení a s ňou sa meníte nielen vy, ale aj podmienky na trhu, konkurencia a nálady vašich zákazníkov. Tomu treba prispôsobiť aj firemnú víziu: kam s firmou smerujete a prečo. A potom tejto vízii prispôsobiť svoje firemné ciele a výkon.

Ak si každoročne stanovujete ciele, ale to, či ich napĺňate skontrolujete len pár krát ročne, prehliadate potenciál svojej firmy. Ľudia robia väčšinu svojich rozhodnutí na základe emócií a nie faktov. Každý podnikateľ by mal preto rozumieť tomu, aké sú jeho najdôležitejšie čísla a čo znamenajú. Nastaviť systém ako tieto čísla merať a ako ich vyhodnocovať najmenej každých 90 dní tak, aby firma rástla v súlade s firemnou stratégiou. A v neposlednom rade vedieť ich vývoj komunikovať svojim zamestnancom, aby mohli porozumieť tomu, kde práve oni ovplyvňujú chod firmy, a za čo sú zodpovední. 

#2 Neexistujúce pracovné postupy a dôraz na ich zdokonaľovanie

Ak sa menia a vyvíjajú priania vašich zákazníkov, musí sa tomu prispôsobiť aj firemná stratégia,  sa pracovné postupy a interné smernice. Rýchlosť v biznise je kľúčová. Ak dokážete uspokojiť zákazníka rýchlejšie a v lepšej kvalite, dokážete predbehnúť aj vašu konkurenciu.

Robiť veci rýchlejšie znamená, že každý vo firme vie, čo má na starosti, za čo je zodpovedný a ako v akejkoľvek situácii postupovať čo najefektívnejšie. S vaši zamestnanci by ste mali neustále hľadať odpovede na otázky ako: Ako môžeme robiť svoju prácu ešte efektívnejšie a jednoduchšie? Ako postupovať tak, aby sme čo najviac vyhoveli potrebám zákazníkov? V čom sme výrazne lepší ako konkurencia?

A každý podnikateľ by mal vo firme rozvíjať systémy a zlepšovať procesy, ktoré jeho zamestnancom uľahčia odpovedať na tie kľúčové otázky. Ľudská motivácia a nálady sú ako sínusoida. Raz sú hore, raz sú dole. Firemné systémy a dobre nastavené interné postupy sú oporou, o ktorú sa podnikateľ môže oprieť nielen v časoch krízy, ale aj pri firemnej expanzii.

#3 Firemná kultúra bez individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce

Predstavte si firmu, v ktorej majú obchodné výsledky a spokojnosť zamestnancov rovnakú prioritu. K tomu dokáže výrazne prispieť zdravá firemná kultúra , ktorá sa rozvíja v súlade s vašou firemnou stratégiou. Firemná kultúra má niekoľko definícií. Je to napríklad postoj, akým vy a vaši zamestnanci pristupujete ku všetkému. Spôsob, akým vo firme robíte veci. Snažíte sa o neustále zdokonaľovanie vašich produktov a služieb? Posúvate hranice vášho zákazníckeho servisu? Pracujú ľudia vo firme radi a otvorene o tom hovoria? Sú zamestnanci stotožnení s firemnou víziou a jej hodnotami?

Firemná kultúra, ktorá presadzuje ekonomický zisk a rozvoj zamestnancov zároveň, nie je len teoretický koncept. Zdravá firemná kultúra je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu nielen svetových firiem, ale aj lokálnych značiek alebo slovenských rodinných firiem.

Biznis koučing nevyrieši problémy za vás, ale výrazne ovplyvní tempo, ako rýchlo sa k vášmu  riešeniu dopracujete.

Počas biznis koučingu sa naučíte rôzne techniky na zvýšenie osobnej efektivity, biznis stratégie, postupy, ako lepšie delegovať a rozvíjať svojich zamestnancov, alebo ako zlepšovať vzťahy so zákazníkmi.  Tieto techniky a stratégie som postupne formovala niekoľko rokov v spolupráci s mojimi klientmi, podnikateľmi ako vy, ktorí si ku mne chodili po rady. Vďaka biznis koučingu objavíme silné a slabé miesta vo vašom podnikaní, a identifikujeme kľúčové rozhodnutia a procesy, ktoré pomôžu vašej firme efektívnejšie fungovať a rozvíjať váš firemný potenciál. 

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

„Vedeli sme, že ak sa ako firma chceme čo najrýchlejšie pohnúť vpred, potrebujeme do nášho tímu aj externú pomoc. Vďaka spolupráci s Vladi sa nám to aj podarilo. Sme len na začiatku, ale máme jasné ciele, ktoré chceme dosiahnuť! Popri projektoch a biznis nápadoch zlepšujeme aj moje soft skills, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každého CEO, ktorý sa chce obklopiť silným a inovatívnym tímom ľudí.“ Patrik, CEO

PL_referencia_mini
TT_referencia_mini

„Nazvať Vladi koučom, mentorom alebo konzultantom znamená zaradiť ju niekde do šedého priemeru. A to nesedí. Vladi je v prvom rade parťák na diskusiu, ktorý vás vie posunúť dopredu, keď ste zaseknutý alebo na dôležitej križovatke. Robí to prakticky, živo a vychádza z vlastných bohatých skúseností. Nepýta sa žiadne tupé a naučené koučovacie otázky, a keď to cíti, dá vám svoj pohľad. A na záver vždy veci správne zhrnie a pomenuje, a vy dostanete to, čo potrebujete najviac – praktické odpovede, ktoré vás posunú ďalej.“  Tomáš, CEO

„Ak hľadáte človeka, ktorý sa vás bude pýtať iba, kde sa vidíte na stupnici od 1-10 a to rozoberať, hľadajte ďalej. Vladi disponuje veľmi praktickou kombináciou znalostí a zručností, pomocou ktorých s ňou dokážete v jeden moment riešiť špičkové excelovské tabuľky, a krátko na to vám vie povedať, kde vám v tom celom chýba emócia. V rámci našej spolupráce na nej oceňujem proaktívny a inšpiratívny prístup, schopnosť jasne pomenovať veci, ale aj to, že sa na nič nehrá a je vidieť, že má veci odžité.“ Ladislav, CEO

LS_referencia_mini
MS_referencia_mini

Vladi má dar počúvať a pospájať zdanlivo nespojiteľné. Nestráca čas a ide rovno k podstate veci. Výsledkom je zrozumiteľný príbeh a jasné call to actions, ktoré človeka aj firmu posúvajú stále vpred. Dôsledný follow up je len čerešničkou na torte.  Martin, CEO

„Vladi sa od začiatku snažila v prvom rade dobre pochopiť moju podnikateľskú situáciu. Následne veľmi empaticky a konkrétne pristupovala k riešeniam, čo vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu. Na začiatku som prichádzal s otázkami a na konci som mal v rukách konkrétny plán na najbližších 90 dní. Support, v podobe priebežnej kontroly plnenia a ďalších hodnotných usmernení bol pre mňa veľké plus. Našu spoluprácu hodnotím ako rázny krok vpred v mojom podnikaní   Jozef, konateľ

JT_Referencia_mini
ZK_referencia_mini

Ako začínajúca podnikateľka nemôžem dostatočne zdôrazniť, ako veľmi som ocenila spoluprácu s Vladimírou, založenú na jej rozsiahlych skúsenostiach a zručnostiach. Vďaka jej dobre zacieleným otázkam sa nám podarilo identifikovať moje silné a slabé stránky, o ktorých som predtým vôbec netušila. Zároveň sme rozobrali podnikateľské príležitosti v oblastiach, v ktorých som dovtedy žiadne nevidela. Či už hľadáte zlepšenie svojho výkonu alebo objasnenie akýchkoľvek problémov, Vladkin biznis koučing vás prevedie konkrétnymi krokmi, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa dostali ďalej. A preto ju vrelo odporúčam!  Zuzana, freelancerka

Vlaďka okamžite pochopila, čo je v našej rodinnej firme dôležité a na čo sa treba sústrediť. Myslel som si, že konzultácie s ňou budú iba striktne zameraný biznis koučing, ale na moje prekvapenie mi pomohla objaviť aj oveľa dôležitejšie problematiky. Myslím tým osobné prekážky, rodinné hodnoty a princípy, následne znovunaštartovanie. Som veľmi rád, že mi pomohla zorientovať sa nielen v biznise, ale vlastne aj v sebe samom, čo som úplne prehliadal. Vlaďka ovláda umenie čísel tak dobre ako aj umenie psychológie, ktorá vôbec nie je umelo naučená, ale je pre ňu úplne prirodzená.  Michal, konateľ

MichalBarborka_foto
Hanka mini

Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie.  Mám rada jej vetu:  „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju.Anna, HR manažérka 

„Vladi ako biznis kouča odporúčam každému CEO, ktorý chce posunúť svoje riadenie na profesionálnejší level. Vďaka jej skúsenostiam sa nám podarilo stabilizovať tím, zadefinovať udržateľné ciele a nastaviť zdravé smerovanie rodinnej firmy.“ Andrej, CEO

AL_referencia_mini

VIAC SPONTÁNNYCH REAKCIÍ

AKO FUNGUJE BIZNIS KOUČING?

Jednorázovú konzultáciu si môžete objednať priamo cez tento link. Po zaplatení vám príde email s inštrukciami a linkom, cez ktorý si rezervujete svoj termín.

Ak máte záujem o 90-dňový biznis koučing alebo inú službu, napíšte mi prosím cez kontaktný formulár. Pridajte aj pár riadkov o sebe a o svojom podnikaní. 

Po odoslaní kontaktného formulára si dohodneme termín bezplatnej 30-min telefonickej konzultácie, kde sa o porozprávame o vašich  podnikateľských cieľoch a probléme, ktorý chcete vyriešiť. 

Ak si tľapneme :), potvrdíme si termín prvej konzultácie alebo koučingu a spôsob, akým budeme konzultovať. 

Ak sa rozhodnete pre biznis koučing, emailom obdržíte podklady a prejdeme si konkrétne kroky, ako budeme pri spolupráci postupovať. Ak ste si objednali rýchlu konzultáciu, dostavíte sa len na stretnutie alebo videohovor v termíne, ktorý si dohodneme. 

Počas 90-dňového biznis koučingu si definujete priority a konkrétne ciele, ktoré chcete počas našej spolupráce dosiahnuť. Dohodneme si frekvenciu našich stretnutí a témy, ktorým sa budeme venovať. Celý postup s vami preberiem už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. 

Nové praktické metódy a techniky, ktoré sa počas biznis koučingu naučíte, posunú vaše podnikanie na ďalší level. Naučíte sa nové zručnosti a vďaka správne zvolených otázok spoznáte lepšie samého seba.