Firemná kultúra prakticky

FIREMNÁ KULTÚRA A ŠESŤ DÔVODOV PREČO JEJ VÝZNAM AJ V ROKU 2023 RASTIE

#1

Dosiahnuť firemnú víziu a finančné ciele bez podpory firemnej kultúry je aj dnes už takmer nemožné. Jedine agilné organizácie, ktorých lídri sa dokážu rýchlo prispôsobiť podmienkam na trhu a potrebám svojich zamestnancov vydržia boj s konkurenciou a zvládnu naďalej rásť.

#2

Vďaka globálnym trendom a ťažším ekonomickým podmienkam, budú vaši zákazníci, manažéri a ostatní zamestnanci čeliť zvýšenému počtu osobných výziev a nepredvídateľných situácií. Tieto budú výrazne ovplyvňovať ich správanie, motiváciu a pracovný výkon.

#3

Spoločnosti, ktoré dokážu motivovať zamestnancov k najlepším individuálnym výkonom a zároveň podporovať tímovú spoluprácu, budú prinášať inovácie na trhu najrýchlejšie. To si vyžiada zvýšený dôraz na komunikáciu vo firme, ale aj revíziu online/offline pravidiel spolupráce.

#4

Zamestnanci sa budú pozerať na kvalitu osobných vzťahov na pracovisku ako na nevyhnutné kritérium, ktoré prispieva k ich osobnému well-being. Firmy, ktoré budú vedome podporovať priateľské a nekonfliktné pracovné prostredie, si dokážu ľudí nielen udržať, ale aj motivovať ich k najlepším výkonom.

#5

Vzťah medzi zamestnaneckou angažovanosťou a napĺňaním firemnej vízie a poslania firmy bude ešte intenzívnejší. Zamestnanci budú chcieť pracovať pre firmy, kde ich osobné hodnoty korešpondujú s firemnými hodnotami. Zároveň budú túžiť po výrazne väčšom naplnení z práce, ako tomu bolo doposiaľ.

#6

V biznise existuje preukázateľná pozitívna súvislosť medzi líderšipom a vysokým pracovným výkonom ľudí, ktorých manažujú hodnotovo orientovaní lídri. Ak chcete rozvíjať firmu, potrebujete predovšetkým rozvíjať svojich lídrov, ktorí musia robiť rozhodnutia v súlade s tým, čomu veria. 

AKO VÁM MÔŽEM POMÔCŤ PRI BUDOVANÍ FIREMNEJ KULTÚRY?

DIAGNOSTIKA FIREMNEJ KULTÚRY

Ak niečo nedokážete odmerať, potom je náročné hľadať riešenia, ako to zlepšiť. Práve preto sú diagnostické nástroje od Barrett Analytics vo firmách po celom svete také účinné a obľúbené.

Poskytnú vám jasné odpovede a argumenty na to, čo vo vašej firemnej kultúre funguje a kde sú naopak vo firme slabé miesta, na ktorých treba zapracovať. Testovanie sa uskutočňuje pomocou merania osobných a firemných hodnôt.

KONZULTÁCIE K FIREMNEJ KULTÚRE

Ste s budovaním firemnej kultúry na dobrej ceste, ale zišiel by sa vám profesionálny pohľad zvonku? Radi by ste skonzultovali, ako vaša firemná stratégia a ciele ladia s vašou firemnou kultúrou?

Vaši HR manažéri alebo lídri nemusia byť na to všetko sami. Poučte sa z chýb ostatných firiem alebo načerpajte inšpiráciu od firiem, ktoré sú vzorom pri práci s firemnou kultúrou.

WORKSHOPY A ŠKOLENIA PRE LÍDROV

Pripravujem workshopy a školenia, ktoré rozvíjajú lídrov a najväčšie talenty vo firme tak, aby budovali firemnú kultúru, ktorá dokáže čeliť konkurencii, zaujať zákazníkov a motivovať zamestnancov ku spolupráci. 

Ku workshopom je možné doplniť individuálny leadership koučing, ktorý pomáha vychovať odolných lídrov, ktorí dokážu robiť rozhodnutia v neustále meniacich sa podmienkach.

Bez ohľadu na to, akú geniálnu myseľ alebo stratégiu máte, ak ste sólista, vždy prehráte proti zohranému tímu.

∼ Reid Hoffman, spoluzakladateľ LinkedIn ∼

PRÁCA S HODNOTAMI V NEZISKOVOM SEKTORE V KENI

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Kľúčom k úspechu nadnárodnej spoločnosti ako je JLL je mať jasno v tom, čomu veríme. Globálne i lokálne. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme o odbornú pomoc požiadali Vladimíru. Pre obe krajiny sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe. Vladimíru považujem za garanta odbornosti, proaktívneho a efektívne fungujúceho profesionála s nadhľadom a najmä ľudským prístupom.  Miro, CEO

„Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie. Mám rada jej vetu: „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju.“ Anna, senior HR manažérka

„Keď som prišiel na koučing k Vladi, pracoval som pre spoločnosť so špecifickou firemnou kultúrou. V tom čase som chvíľu pochyboval  o svojej schopnosti prispieť k napredovaniu firmy a využiť pritom svoj úplný potenciál. Už prvé stretnutie s Vladi mi pomohlo dať si veci do perspektívy. Usporiadať moje obavy do zvládnuteľných kúskov a zadefinovať svoje ďalšie kroky so zameraním na celkovú rovnováhu a nie lokálny perfekcionizmus. Vlaďku som už nejakú dobu poznal ako vynikajúcu manažérku a mentorku. Jej koučovacie služby odporúčam blízkym ľuďom, ktorí si potrebujú ujasniť svoje profesionálne alebo životné smerovanie.“ Stanislav, IT konzultant

Prečítajte si viac referencií.