FIREMNÁ KULTÚRA

ŠESŤ DÔVODOV, PREČO JE FIREMNÁ KULTÚRA DÔLEŽITÁ V ROKU 2020 A ĎALEJ

#1

Dosiahnuť firemnú víziu a finančné ciele bez podpory firemnej kultúry je aj dnes už takmer nemožné. Jedine agilné organizácie, ktorých lídri sa dokážu rýchlo prispôsobiť podmienkam na trhu a potrebám svojich zamestnancov vydržia boj s konkurenciou a zvládnu naďalej rásť.

#2

Vďaka globálnym trendom a ťažším ekonomickým podmienkam, budú vaši zákazníci, manažéri a ostatní zamestnanci čeliť zvýšenému počtu osobných výziev a nepredvídateľných situácií. Tieto budú výrazne ovplyvňovať ich správanie, motiváciu a pracovný výkon.

#3

Spoločnosti, ktoré dokážu motivovať zamestnancov k najlepším individuálnym výkonom a zároveň podporovať tímovú spoluprácu, budú prinášať inovácie na trhu najrýchlejšie. To si vyžiada zvýšený dôraz na komunikáciu vo firme, ale aj revíziu online/offline pravidiel spolupráce.

#4

Zamestnanci sa budú pozerať na kvalitu osobných vzťahov na pracovisku ako na nevyhnutné kritérium, ktoré prispieva k ich osobnému well-being. Firmy, ktoré budú vedome podporovať priateľské a nekonfliktné pracovné prostredie, si dokážu ľudí nielen udržať, ale aj motivovať ich k najlepším výkonom.

#5

Vzťah medzi zamestnaneckou angažovanosťou a napĺňaním firemnej vízie a poslania firmy bude ešte intenzívnejší. Zamestnanci budú chcieť pracovať pre firmy, kde ich osobné hodnoty korešpondujú s firemnými hodnotami. Zároveň budú túžiť po výrazne väčšom naplnení z práce, ako tomu bolo doposiaľ.

#6

V biznise existuje preukázateľná pozitívna súvislosť medzi líderšipom a vysokým pracovným výkonom ľudí, ktorých manažujú hodnotovo orientovaní lídri. Ak chcete rozvíjať firmu, potrebujete predovšetkým rozvíjať svojich lídrov, ktorí musia robiť rozhodnutia v súlade s tým, čomu veria.  

AKO VÁM MÔŽEM POMÔCŤ PRI BUDOVANÍ VAŠEJ FIREMNEJ KULÚRY?

DIAGNOSTIKA FIREMNEJ KULTÚRY A NÁLADY VO FIRME

Ak niečo nedokážete odmerať, potom je náročné hľadať riešenia, ako to zlepšiť. Práve preto sú diganostické nástroje od Barrett Analytics vo firmách po celom svete také účinné a obľúbené.

Poskytnú vám jasné odpovede a argumenty na to, čo vo vašej firemnej kultúre funguje a kde sú naopak vo firme slabé miesta, na ktorých treba zapracovať. 

KONZULTÁCIE FIREMNÁ KULTÚRA A FIREMNÉ HODNOTY

Ste s budovaním firemnej kultúry na dobrej ceste, ale zišiel by sa vám profesionálny pohľad zvonku? Radi by ste skonzultovali, ako vaša firemná stratégia a ciele ladia s vašou firemnou kultúrou?

Vaši HR manažéri alebo lídri nemusia byť na to všetko sami. Poučte sa z chýb ostatných firiem alebo načerpajte inšpiráciu od firiem, ktoré sú vzorom pri práci s firemnou kultúrou. 

LEADERSHIP DEVELOPMENT A MANAŽÉRSKA 360-TKA

Workshopy a leadership programy, ktoré rozvíjajú lídrov a najväčšie talenty vo firme tak, aby budovali firemnú kultúru, ktorá dokáže čeliť konkurencii, zaujať zákazníkov a motivovať ku spolupráci. 

Individuálny koučing na základe 360-stupňovej spätnej väzby je overený spôsob, ako vychovať odolných lídrov, ktorí dokážu robiť rozhodnutia v neustále meniacich sa podmienkach. 

Bez ohľadu na to, akú geniálnu myseľ alebo stratégiu máte, ak ste sólista, vždy prehráte proti zohranému tímu. 

∼ Reid Hoffman, spoluzakladateľ LinkedIn ∼

POMÁHAME AJ V NEZISKOVOM SEKTORE

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Kľúčom k úspechu nadnárodnej spoločnosti ako je JLL je mať jasno v tom, čomu veríme. Globálne i lokálne. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme o odbornú pomoc požiadali Vladimíru. Pre obe krajiny sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe. Vladimíru považujem za garanta odbornosti, proaktívneho a efektívne fungujúceho profesionála s nadhľadom a najmä ľudským prístupom. Miro, CEO

“Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie.  Mám rada jej vetu:  „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju. “ Anna, senior HR manažérka

“Keď som prišiel na koučing k Vladi, pracoval som pre spoločnosť so špecifickou firemnou kultúrou. V tom čase som chvíľu pochyboval  o svojej schopnosti prispieť k napredovaniu firmy a využiť pritom svoj úplný potenciál. Už prvé stretnutie s Vladi mi pomohlo dať si veci do perspektívy. Usporiadať moje obavy do zvládnuteľných kúskov a zadefinovať svoje ďalšie kroky so zameraním na celkovú rovnováhu a nie lokálny perfekcionizmus. Vlaďku som už nejakú dobu poznal ako vynikajúcu manažérku a mentorku. Jej koučovacie služby odporúčam blízkym ľuďom, ktorí si potrebujú ujasniť svoje profesionálne alebo životné smerovanie.“ Stanislav, IT konzultant