BIZNIS KOUČING A FIREMNÝ AUDIT

TRI NAJČASTEJŠIE DÔVODY PREČO FIRMY PRESTANÚ NAPREDOVAŤ SÚ

1

Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné krátkodobé ciele.

2

Neefektívny spôsob práce, zastaralé systémy a nízky dôraz na ich zdokonaľovanie. 

3

Firemná kultúra bez individuálnej zodpovednosti a tímovej spolupráce.

#1 Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné krátkodobé ciele (TRANSPARENTNOSŤ) 

Každý podnikateľ sníval na začiatku sen. Sen o svojej firme, alebo o tom, ako sa vďaka podnikaniu zmení jeho život. Vďaka tomuto snu dokázal nabrať odvahu a začať budovať svoju firmu. Sen sa zároveň stal aj akýmsi hnacím motorom, najmä v období, keď nie všetko v podnikaní išlo ľahko. Časom sa tento sen pretransformoval na víziu, ktorá s rastom firmy rástla tiež. Doba sa mení a s ňou sa meníte nielen vy, ale aj podmienky na trhu a nálady vašich zákazníkov. Tomu treba prispôsobiť aj firemnú víziu: kam s firmou smerujete a prečo. A potom tejto vízii prispôsobiť svoje firemné ciele.

Ak si každoročne stanovujete ciele, ale to, či ich napĺňate skontrolujete len pár krát ročne, v dnešnej dobe to už nestačí. Ľudia robia väčšinu svojich rozhodnutí na základe emócií a nie faktov. Každý podnikateľ by mal preto rozumieť tomu, aké sú najdôležitejšie čísla, ktoré hýbu jeho biznisom. Ako s týmito číslami pracovať, aby firma rástla a ako ich merať. A v neposlednom rade ako ich komunikovať svojim zamestnancom tak, aby rozumeli kde oni ovplyvňujú chod firmy, a robili samostatné rozhodnutia.

#2 Chýbajúce pracovné postupy a dôraz na ich zdokonaľovanie (PROCESY) 

Ak sa menia a vyvíjajú priania vašich zákazníkov, musia sa tomu prispôsobiť aj pracovné postupy a interné procesy. Rýchlosť v biznise je kľúčová. Ak dokážete uspokojiť zákazníka rýchlejšie a v lepšej kvalite, dokážete predbehnúť vašu konkurenciu. A robiť veci rýchlejšie znamená, že každý vo firme vie, akú ma zvoliť postupnosť krokov v akejkoľvek situácii a postupuje čo najefektívnejšie. Vaši zamestnanci by mali neustále hľadať odpovede na otázky ako: Ako môžeme robiť svoju prácu ešte efektívnejšie a jednoduchšie? Ako postupovať tak, aby sme čo najviac vyhoveli zákazníkovým potrebám? A každý podnikateľ by mal vo firme rozvíjať systémy a zlepšovať procesy, ktoré jeho zamestnancom uľahčia odpovedať na podobné otázky. Ľudská motivácia a nálady sú ako sínusoida. Raz sú hore, raz sú dole. Firemné systémy a dobre nastavené interné postupy sú oporou, o ktorú sa podnikateľ môže oprieť nielen v časoch krízy, ale aj pri firemnej expanzii.

#3 Firemná kultúra bez individuálnej zodpovednosti a podpore tímovej spolupráce (ĽUDIA) 

Predstavte si firmu, v ktorej majú obchodné výsledky a spokojnosť zamestnancov rovnakú prioritu. K tomu dokáže výrazne prispieť zdravá firemná kultúra. Firemná kultúra má niekoľko definícií. Je to napríklad postoj, akým vy a vaši zamestnanci pristupujete ku všetkému. Spôsob, akým vo firme robíte veci. Snažíte sa o neustále zdokonaľovanie vašich produktov a služieb? Posúvate hranice vášho zákazníckeho servisu? Pracujú ľudia vo firme radi a otvorene o tom hovoria? Sú zamestnanci stotožnení s firemnou víziou a jej hodnotami? Firemná kultúra, ktorá presadzuje ekonomický zisk a rozvoj zamestnancov zároveň, nie je len teoretický koncept. Zdravá firemná kultúra pomáha vašej firme nielen rásť, ale dokonca ju podrží nad vodou aj počas krízy.   

Ľudia všeobecne veria tomu, že firmy napredujú, pretože majú dostatok likvidity, veľký marketingový rozpočet a dobré obchodné výsledky. Toto JE a zároveň NIE JE pravda. Mať dostatok peňazí na firemnom účte, potrebný marketingový rozpočet a rastúce tržby je už VÝSLEDKOM toho, že máte jasno v tom, kam firmu vediete (transparentnosť), ako efektívne ju riadite (procesy) a ako sa rozvíjajú zamestnanci, ktorí v nej pracujú (ľudia).

Biznis koučing nevyrieši vaše problémy za vás, ale môže výrazne urýchliť cestu, akou sa k riešeniu dopracujete.

Ak si zvolíte službu firemný audit, budeme spoločne pracovať nielen na raste vašej firmy, ale aj na osobnom rozvoji a získavaní nových leadership zručností (biznis koučing). Na firemný audit používam svoju metódu C.H.A.R.M©. Túto metódu som postupne formovala niekoľko rokov v spolupráci s mojimi klientmi, podnikateľmi ako vy, ktorí si ku mne chodili po rady. Vďaka firemného auditu objavíme slabé oblasti vo vašom podnikaní a identifikujeme stratégie a procesy, ktoré pomôžu vašej firme efektívnejšie fungovať a rozvíjať váš osobný ale aj firemný potenciál.

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ FIREMNÉHO AUDITU

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

„Nazvať Vladi koučom, mentorom alebo konzultantom znamená zaradiť ju niekde do šedého priemeru. A to nesedí. Vladi je v prvom rade parťák na diskusiu, ktorý vás vie posunúť dopredu, keď ste zaseknutý alebo na dôležitej križovatke. Robí to prakticky, živo a vychádza z vlastných bohatých skúseností. Nepýta sa žiadne tupé a naučené koučovacie otázky, a keď to cíti, dá vám svoj pohľad. A na záver vždy veci správne zhrnie a pomenuje, a vy dostanete to, čo potrebujete najviac – praktické odpovede, ktoré vás posunú ďalej.“  Tomáš, CEO

„Ak hľadáte človeka, ktorý sa vás bude pýtať iba, kde sa vidíte na stupnici od 1-10 a to rozoberať, hľadajte ďalej. Vladi disponuje veľmi praktickou kombináciou znalostí a zručností, pomocou ktorých s ňou dokážete v jeden moment riešiť špičkové excelovské tabuľky, a krátko na to vám vie povedať, kde vám v tom celom chýba emócia. V rámci našej spolupráce na nej oceňujem proaktívny a inšpiratívny prístup, schopnosť jasne pomenovať veci, ale aj to, že sa na nič nehrá a je vidieť, že má veci odžité.“ Ladislav, konateľ

Vladi má dar počúvať a pospájať zdanlivo nespojiteľné. Nestráca čas a ide rovno k podstate veci. Výsledkom je zrozumiteľný príbeh a jasné call to actions, ktoré človeka aj firmu posúvajú stále vpred. Dôsledný follow up je len čerešničkou na torte. Martin, CEO

„Vladi sa od začiatku snažila v prvom rade dobre pochopiť moju podnikateľskú situáciu. Následne veľmi empaticky a konkrétne pristupovala k riešeniam, čo vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu. Na začiatku som prichádzal s otázkami a na konci som mal v rukách konkrétny plán na najbližších 90 dní. Support, v podobe priebežnej kontroly plnenia a ďalších hodnotných usmernení bol pre mňa veľké plus. Našu spoluprácu hodnotím ako rázny krok vpred v mojom podnikaní  Jozef, konateľ

Ako začínajúca podnikateľka nemôžem dostatočne zdôrazniť, ako veľmi som ocenila spoluprácu s Vladimírou, založenú na jej rozsiahlych skúsenostiach a zručnostiach. Vďaka jej dobre zacieleným otázkam sa nám podarilo identifikovať moje silné a slabé stránky, o ktorých som predtým vôbec netušila. Zároveň sme rozobrali podnikateľské príležitosti v oblastiach, v ktorých som dovtedy žiadne nevidela. Či už hľadáte zlepšenie svojho výkonu alebo objasnenie akýchkoľvek problémov, Vladkin biznis koučing vás prevedie konkrétnymi krokmi, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa dostali ďalej. A preto ju vrelo odporúčam! Zuzana, freelancerka

Vlaďka okamžite pochopila, čo je v našej rodinnej firme dôležité a na čo sa treba sústrediť. Myslel som si, že konzultácie s ňou budú iba striktne zameraný biznis koučing, ale na moje prekvapenie mi pomohla objaviť aj oveľa dôležitejšie problematiky. Myslím tým osobné prekážky, rodinné hodnoty a princípy, následne znovunaštartovanie. Som veľmi rád, že mi pomohla zorientovať sa nielen v biznise, ale vlastne aj v sebe samom, čo som úplne prehliadal. Vlaďka ovláda umenie čísel tak dobre ako aj umenie psychológie, ktorá vôbec nie je umelo naučená, ale je pre ňu úplne prirodzená.  Michal, konateľ

Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie.  Mám rada jej vetu:  „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju.Anna, HR manažérka 

„Vladi ako biznis kouča odporúčam každému CEO, ktorý chce posunúť svoje riadenie na profesionálnejší level. Vďaka jej skúsenostiam sa nám podarilo stabilizovať tím, zadefinovať udržateľné ciele a nastaviť zdravé smerovanie rodinnej firmy.“ Andrej, CEO

VIAC SPONTÁNNYCH REAKCIÍ

AKO FUNGUJE BIZNIS KOUČING?

Do kontaktného formulára napíšete, že máte záujem o firemný audit alebo jednorázovú konzultáciu a pridajte pár riadkov o svojom podnikaní. 

Dohodneme si termín bezplatnej 15-min telefonickej konzultácie, kde sa o porozprávame o vašich cieľoch a probléme, ktorý chcete vyriešiť. 

Ak sa dohodneme na spolupráci, potvrdíme si termín prvej konzultácie a spôsob, akým budeme konzultovať. 

Ak sa rozhodnete pre jednu z možností firemného auditu, emailom obdržíte pracovný zošit, dotazníky, aj všetky ostatné materiály podľa služby, ktorú ste si zvolili. Ak budete chcieť riešiť len svoj špecifický problém, dostavíte sa len na stretnutie v termíne, ktorý si dohodneme. 

Na prvom stretnutí zhrnieme slabé a silné stránky vášho podnikania a preberieme postrehy, ktoré ste získali po vypracovaní zaslaných materiálov. Počas biznis koučingu si definujete priority a konkrétne kroky, ako seba a svoju firmu rozvíjať. Ak si objednáte službu, ktorá zahŕňa viacej konzultácií, dohodneme si frekvenciu našich stretnutí a témy, ktorým sa počas nich budeme venovať. Celý postup s vami preberiem už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. 

Nové poznatky posunú vaše podnikanie na ďalší level a vy sa naučíte nové zručnosti.