BIZNIS KOUČING

TRI NAJČASTEJŠIE DÔVODY PREČO FIRMY PRESTANÚ NAPREDOVAŤ SÚ

1

Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné krátkodobé ciele.

2

Neefektívne procesy a zastaralé systémy, a nízky dôraz na ich zdokonaľovanie. 

3

Firemná kultúra bez orientácie na individuálny výkon a tímovú spoluprácu.

#1 Nejasná dlhodobá vízia a chýbajúce merateľné krátkodobé ciele (TRANSPARENTNOSŤ) 

Každý podnikateľ sníval na začiatku sen. Sen o svojej firme, alebo o tom, ako sa vďaka podnikaniu zmení jeho život. Vďaka tomuto snu dokázal nabrať odvahu a začať budovať svoju firmu. Sen sa zároveň stal aj akýmsi hnacím motorom, najmä v období, keď nie všetko v podnikaní išlo ľahko. Časom sa tento sen pretransformoval na víziu, ktorá s rastom firmy rástla tiež. Doba sa mení a s ňou sa meníte nielen vy, ale aj podmienky na trhu a nálady vašich zákazníkov. Tomu treba prispôsobiť aj firemnú víziu: kam s firmou smerujete a prečo. A potom tejto vízii prispôsobiť svoje firemné ciele.

Ak si každoročne stanovujete ciele, ale to, či ich napĺňate skontrolujete len pár krát ročne, v dnešnej dobe to už nestačí. Ľudia robia väčšinu svojich rozhodnutí na základe emócií a nie faktov. Každý podnikateľ by mal preto rozumieť tomu, aké sú najdôležitejšie čísla, ktoré hýbu jeho biznisom. Ako s týmito číslami pracovať, aby firma rástla a ako ich merať. A v neposlednom rade ako ich komunikovať svojim zamestnancom tak, aby rozumeli kde oni ovplyvňujú chod firmy, a robili samostatné rozhodnutia.

#2 Chýbajúce procesy a systémy a dôraz na ich zdokonaľovanie (PROCESY) 

Ak sa menia a vyvíjajú priania vašich zákazníkov, musia sa tomu prispôsobiť aj firemné systémy a interné procesy. Rýchlosť v biznise je kľúčová. Ak dokážete uspokojiť zákazníka rýchlejšie a v lepšej kvalite, dokážete predbehnúť vašu konkurenciu. A robiť veci rýchlejšie znamená, že každý vo firme vie, akú ma zvoliť postupnosť krokov v akejkoľvek situácii a postupuje čo najefektívnejšie. Vaši zamestnanci by mali neustále hľadať odpovede na otázky ako: Ako môžeme robiť svoju prácu ešte efektívnejšie a jednoduchšie? Ako postupovať tak, aby sme čo najviac vyhoveli zákazníkovým potrebám? A každý podnikateľ by mal vo firme rozvíjať systémy a zlepšovať procesy, ktoré jeho zamestnancom uľahčia odpovedať na podobné otázky. Ľudská motivácia a nálady sú ako sínusoida. Raz sú hore, raz sú dole. Firemné systémy a dobre nastavené interné procesy sú oporou, o ktorú sa podnikateľ môže oprieť nielen v časoch krízy, ale aj pri firemnej expanzii.

#3 Firemná kultúra bez orientácie na individuálny výkon a tímovú spoluprácu (ĽUDIA) 

Predstavte si firmu, v ktorej majú obchodné výsledky a spokojnosť zamestnancov rovnakú prioritu. K tomu dokáže výrazne prispieť zdravá firemná kultúra. Firemná kultúra má niekoľko definícií. Je to napríklad postoj, akým vy a vaši zamestnanci pristupujete ku všetkému. Spôsob, akým vo firme robíte veci. Snažíte sa o neustále zdokonaľovanie vašich produktov a služieb? Posúvate hranice vášho zákazníckeho servisu? Pracujú ľudia vo firme radi a otvorene o tom hovoria? Sú zamestnanci stotožnení s firemnou víziou a jej hodnotami? Firemná kultúra, ktorá presadzuje rast tržieb a rozvoj zamestnancov zároveň, nie je len teoretický koncept. Zdravá firemná kultúra pomáha vašej firme nielen rásť, ale dokonca ju podrží nad vodou aj počas krízy.   

Ľudia všeobecne veria tomu, že firmy rastú, pretože majú dostatok likvidity, veľký marketingový rozpočet a dobré obchodné výsledky. Toto JE a zároveň NIE JE pravda. Mať dostatok peňazí na firemnom účte, potrebný marketingový rozpočet a rastúce tržby je už VÝSLEDKOM toho, že máte jasno v tom, kam firmu vediete (transparentnosť), ako efektívne ju riadite (procesy) a ako sa rozvíjajú zamestnanci, ktorí v nej pracujú (ľudia).

Biznis koučing nevyrieši vaše problémy za vás, ale môže výrazne urýchliť cestu, akou sa k riešeniu svojich firemných problémov dopracujete. Použijeme na to metódu C.H.A.R.M.©

Počas biznis koučingu pracujete nielen na raste vašej firmy, ale aj na svojom vlastnom rozvoji a získavaní nových zručností. A keďže vo veciach treba mať jasno a systém, pri biznis koučingu používam vlastnú metódu C.H.A.R.M©. Túto metódu som vyvíjala niekoľko rokov v spolupráci so svojimi klientmi, podnikateľmi ako vy, ktorí si ku mne chodili po rady. Pomocou tejto metódy objavíme slabé oblasti vo vašom podnikaní a identifikujeme stratégie a procesy, ktoré pomôžu vašej firme efektívnejšie fungovať a rozvíjať váš aj firemný potenciál.

VYBERTE SI Z TROCH BALÍČKOV SLUŽIEB

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

„Nazvať Vladi koučom, mentorom alebo konzultantom znamená zaradiť ju niekde do šedého priemeru. A to nesedí. Vladi je v prvom rade parťák na diskusiu, ktorý vás vie posunúť dopredu, keď ste zaseknutý alebo na dôležitej križovatke. Robí to prakticky, živo a vychádza z vlastných bohatých skúseností. Nepýta sa žiadne tupé a naučené koučovacie otázky, a keď to cíti, dá vám svoj pohľad. A na záver vždy veci správne zhrnie a pomenuje, a vy dostanete to, čo potrebujete najviac – praktické odpovede, ktoré vás posunú ďalej.“  Tomáš, CEO

Vladimíra je inšpirujúca profesionálka, ktorá dokáže pomôcť vašej organizácii umocniť existujúcu kultúru vedenia ľudí, pričom ju dokáže posunúť ešte na vyššiu úroveň. Tento prechod zohľadňuje zároveň zadefinovanie vhodných firemných hodnôt pre udržateľný rast a firemný rozvoj. Vladi je empatický človek, ktorý postupuje premyslene pri dosahovaní spoločných cieľov, čo jej značne pomáha úspešne viesť workshopy a nachádzať riešenia, ktoré posúvajú organizácie vpred.  Jukka, športový riaditeľ

Vladi má dar počúvať a pospájať zdanlivo nespojiteľné. Nestráca čas a ide rovno k podstate veci. Výsledkom je zrozumiteľný príbeh a jasné call to actions, ktoré človeka aj firmu posúvajú stále vpred. Dôsledný follow up je len čerešničkou na torte. Martin, CEO

„Vladi ako biznis kouča odporúčam každému CEO, ktorý chce posunúť svoje riadenie na profesionálnejší level. Vďaka jej skúsenostiam sa nám podarilo stabilizovať tím, zadefinovať udržateľné ciele a nastaviť zdravé smerovanie rodinnej firmy.“ Andrej, CEO

Počas istého obdobia svojej kariéry som mal tú česť spolupracovať s Vladi. Našim spoločným cieľom bolo uskutočniť transformáciu obchodného oddelenia a implementovať nové spôsoby práce. Vďaka jej bohatým skúsenostiam z medzinárodného prostredia a obrovskej profesionalite sa nám podarilo dosiahnuť želané výsledky. Vladi je silným lídrom a schopným manažérom, ale v čom najviac vyniká, je jej schopnosť pomôcť ľuďom odomknúť ich potenciál a ujasniť si reálne životné očakávania. Lukáš, manažér

Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie.  Mám rada jej vetu:  „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju.Anna, HR manažérka 

AKO FUNGUJE BIZNIS KOUČING?

Do kontaktného formulára napíšete, že máte záujem o biznis koučing a pár riadkov o svojom podnikaní. 

Dohodneme si termín bezplatnej 30-min telefonickej konzultácie, kde sa o porozprávame o vašich cieľoch pre biznis koučing. Zároveň sa budete môcť opýtať, všetko čo vás o biznis koučingu zaujíma.

Ak sa dohodneme na spolupráci, potvrdíme si termín prvej konzultácie a spôsob, akým budeme konzultovať. 

Emailom obdržíte pracovný zošit, dotazníky, aj všetky ostatné materiály podľa služby, ktorú ste si zvolili. 

Na prvom stretnutí zhrnieme slabé a silné stránky vášho podnikania a preberieme postrehy, ktoré ste získali po vypracovaní zaslaných materiálov. Počas biznis koučingu si definujete priority a konkrétne kroky, ako seba a svoju firmu rozvíjať. Ak si objednáte službu, ktorá zahŕňa viacej konzultácií, dohodneme si frekvenciu našich stretnutí a témy, ktorým sa počas nich budeme venovať. Celý postup s vami preberiem už pri úvodnej bezplatnej konzultácii. 

Nové poznatky posunú vaše podnikanie na ďalší level a vy sa naučíte nové zručnosti.