VLADIMÍRA NEUSCHLOVÁ: Biznis koučing, rozvoj lídrov a firemná kultúra

ZNAČKY, KTORÉ MOJU PRÁCU UŽ POZNAJÚ

Líder je ten, kto pozná cestu, kráča po nej a ukazuje smer ostatným.  

∼ John C. Maxwell ∼

MÉDIÁ A KONFERENCIE

PODNIKAJTE - MOJE ČLÁNKY A ROZHOVORY

TREND - ROZHOVOR

O2 PRE BIZNIS - PODCAST

Odvážni lídri, ktorí žijú v súlade so svojimi hodnotami, nikdy nemlčia o neľahkých témach.

∼ Brené Brown

NA HODNOTÁCH ZÁLEŽÍ

Vaše osobné hodnoty a presvedčenia stoja za podstatou všetkých rozhodnutí, ktoré v živote urobíte. Ak svoje hodnoty nemáte správe identifikované, alebo sa nimi v bežnom živote neriadite, môžete cítiť nespokojnosť a zažívať opakujúce sa pocity zlyhania. Žiť v súlade s hodnotami znamená riadiť sa nimi v súkromí aj v práci. Pre tých, ktorí dokázali zladiť svoje konanie so svojim myslením, sa otvorili úplne nové životné príležitosti. Zmenili napríklad zamestnanie alebo začali podnikať, a tým tráviť čas prácou, ktorá ich napĺňa. Alebo si uvedomili, čo je pre nich v živote podstatné a začali zmysluplnejšie rozdeľovať čas medzi prácu, rodinu, koníčky a svoj osobnostný rast. 

Hodnoty sa v čase môžu meniť. Preto si otázku „Čo je pre mňa dôležité práve teraz a prečo?“ treba položiť viac krát za život. To, čo bolo pre vás dôležité, keď ste nastupovali do svojej prvej práce už nemusí byť pre vás dnes prioritou.

Keď ľudia pochopia, aké sú ich osobné hodnoty a začnú podľa nich žiť, vyberajú si firmy, v ktorých môžu svoje hodnoty uplatňovať v čo najväčšej miere. Takýto zamestnanec je výhrou pre obe strany. Pretože ak pracuje vo firme s firemnou kultúrou, s ktorou sa vie stotožniť, pretože je blízka jeho osobným hodnotám, stane sa z neho výkonný a lojálny zamestnanec.  Existuje niekoľko overených spôsobov, ako pomôcť lídrom na všetkých úrovniach manažmentu rozvíjať tému osobných alebo firemných hodnôt. A budovať silnú firemnú kultúru. Spoločnosť Barrett Values sa viac ako 23 rokov venuje podnikovej kultúre a pochopením ľudských hodnôt. Jej metodológiu využilo už viac ako 6000 firiem a do testovania firemnej kultúry sa zapojilo viac ako 3 milióny ľudí na celom svete. Barrettovu metódu možno využiť napríklad v individuálnom koučingu, pri manažérskej 360-tke, alebo pri hodnotení firemnej kultúry a nastavovaní jej rozvoja. 

Čo viete zmerať, viete aj zlepšiť.

∼ Peter Drucker

ČO HOVORIA ĽUDIA O NAŠEJ SPOLUPRÁCI

“Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe.” Miroslav, CEO

„Nazvať Vladi koučom, mentorom alebo konzultantom znamená zaradiť ju niekde do šedého priemeru. A to nesedí. Vladi je v prvom rade parťák na diskusiu, ktorý vás vie posunúť dopredu, keď ste zaseknutý alebo na dôležitej križovatke. Robí to prakticky, živo a vychádza z vlastných bohatých skúseností. Nepýta sa žiadne tupé a naučené koučovacie otázky, a keď to cíti, dá vám svoj pohľad. A na záver vždy veci správne zhrnie a pomenuje, a vy dostanete to, čo potrebujete najviac – praktické odpovede, ktoré vás posunú ďalej.“  Tomáš, CEO

„Vlaďka okamžite pochopila, čo je v našej rodinnej firme dôležité a na čo sa treba sústrediť. Myslel som si, že konzultácie s ňou budú iba striktne zameraný biznis koučing, ale na moje prekvapenie mi pomohla objaviť aj oveľa dôležitejšie problematiky. Myslím tým osobné prekážky, rodinné hodnoty a princípy, následne znovunaštartovanie. Som veľmi rád, že mi pomohla zorientovať sa nielen v biznise, ale vlastne aj v sebe samom, čo som úplne prehliadal. Vlaďka ovláda umenie čísel tak dobre ako aj umenie psychológie, ktorá vôbec nie je umelo naučená, ale je pre ňu úplne prirodzená. “  Michal, konateľ

Firmu tvoria ľudia, ktorí v nej pracujú. Ako im ukázať ich vlastný potenciál, ako im pomáhať, aby na sebe pracovali a prirodzene sa posúvali dopredu, sú otázky každého HR manažéra. Vlaďka, ako skúsená koučka, nám mnohé bežné veci  vo firme pomohla uvidieť z iného uhla pohľadu. Pripravuje nám inšpirujúce workshopy „šité na mieru“ a každé naše stretnutie má reálny výstup, vyriešený problém, alebo novú ideu ako veci robiť lepšie.  Mám rada jej vetu: „Zdravá a prosperujúca firma nemá skupiny zamestnancov, ale efektívne tímy“ a vzala som si ju svoju.“ Anna, HR manažérka 

“Vladimíra je inšpirujúca profesionálka, ktorá dokáže pomôcť vašej organizácii umocniť existujúcu kultúru vedenia ľudí, pričom ju dokáže posunúť ešte na vyššiu úroveň. Tento prechod zohľadňuje zároveň zadefinovanie vhodných firemných hodnôt pre udržateľný rast a firemný rozvoj. Vladi je empatický človek, ktorý postupuje premyslene pri dosahovaní spoločných cieľov, čo jej značne pomáha úspešne viesť workshopy a nachádzať riešenia, ktoré posúvajú organizácie vpred.” Jukka, športový riaditeľ

Počas istého obdobia svojej kariéry som mal tú česť spolupracovať s Vladi. Našim spoločným cieľom bolo uskutočniť transformáciu obchodného oddelenia a implementovať nové spôsoby práce. Vďaka jej bohatým skúsenostiam z medzinárodného prostredia a obrovskej profesionalite sa nám podarilo dosiahnuť želané výsledky. Vladi je silným lídrom a schopným manažérom, ale v čom najviac vyniká, je jej schopnosť pomôcť ľuďom odomknúť ich potenciál a ujasniť si reálne životné očakávania.” Lukáš, Deputy Hub manažér

“Keď som prišiel na koučing, pracoval som pre spoločnosť so špecifickou firemnou kultúrou. V tom čase som chvíľu pochyboval  o svojej schopnosti prispieť k napredovaniu firmy a využiť pritom svoj úplný potenciál. Už prvé stretnutie mi pomohlo dať si veci do perspektívy. Usporiadať moje obavy do zvládnuteľných kúskov a zadefinovať svoje ďalšie kroky so zameraním na celkovú rovnováhu a nie lokálny perfekcionizmus. ” Stanislav, IT konzultant

Ak si prajete dostávať občasné novinky o leadershipe, biznis stratégiách a firemnej kultúre, zapíšte sa na môj newsletter. 

NAJNOVŠIE E-BOOKY A PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

E-BOOK: Ako komunikujú výpovede empatickí lídri

E-BOOK: 6 otázok pre váš virtuálny tím

ROZHOVOR: Ako buduje víťaznú firemnú kultúru Craig Ramsay